INAUGURACIÓ DELS CINEMES TEXAS
Setembre 2014
El 18 de setembre van reobrir al públic els Cinemes Texas del carrer Bailèn, 205, els antics Lauren Gràcia. Impulsat pel cineasta Ventura Pons, el nou cinema consta de 4 sales amb un total de 540 butaques.
Programarà exclusivament en versió original subtitulada en català pel films en altres llegües.

El cinema ha estat renovat des d'el punt de vista tècnic instal·lant-se projectors digitals en totes les sales. També ha variat l'interiorisme de sales i vestíbul instal·lant noves butaques, moquetes i creant una nova distribució al vestíbul amb la reubicació del punt de venda d'entrades i la creació d'una zona de vending que substitueix l'antic bar. S'ha revisat i posat al dia les instal·lacions elèctriques, climatització, dades i seguretat contraincendis.