QUE FEM?
                    
A ZETA ENGINYERS, duem a terme tota classe de projectes.I. DOCUMENTACIONS TÈCNIQUES

        - Projectes de llicències ambientals.
        - Projectes d'instal·lacions.
        - Projectes de legalitzacions.
        - Projectes globals d'estacions de servei.
        - Projectes constructius.
        - Projectes d'obra civil.
        - Projectes d'urbanisme.
       - Direccions executives i facultatives.


II.DOCUMENTACIONS ADMINISTRATIVES

    Administració local. Ajuntaments.

      - Projectes tècnics de llicències ambientals.
 
(Projectes de hotels, hosteleria, comerç,  
 aparcaments, industries, escoles, complexes  
 cinematogràfics, etc.).

          

   
Administració Autonòmica. Industria,
     Energia i E.I.C.

      - Expedients de registre industrial
         
          (nova industria, ampliacions,
           trasllats i canvis de nom).


      - Expedients d'instal·lacions sotmeses a   
         reglaments específics.

          (instal·lacions frigorífiques, gasos combustibles, 
           aparells a pressió,
productes químics, electricitat,
           calefacció,
climatització, fontaneria, aparells
           elevadors, contraincendis, solars)

   
        - Homologació de màquines i elements
          industrials.

        - Metrologia.

    Administració Autonòmica. Departament 
     de Medi Ambient.

       - Tràmits expedients davant de l'Agència                     Catalana de l'Aigua, l'Agència de Residus
          de Catalunya, Entitat Metropolitana de
          Medi Ambient i Consells comarcals.


III. CONSULTING

        - Assessorament sobre normativa nacional,
          autonòmica i de la C.E.
        - Estalvi d'energia.
        - Normativa urbanística.
        - Estudis de viabilitat i carreteres.


IV. VALORACIONS I PERITACIONS

        - Auditories.
        - Valoració d'actius.
        - Dictàmens i peritacions.


   Tots aquests serveis que oferir-lis són el fruit
   d'anys d'experiència, avalats per una gran
   quantitat d'obra construïda i expedients
   tramitats que garanteixen un alt grau
   d'eficàcia de la nostra Empresa.

   Per la qual cosa estem a la seva disposició
   per quantes consultes vulguin efectuar-nos.