PROJECTE PARC INFANTIL KODOMO
Octubre 2011
              UKodomo és un parc infantil on els nens i nenes d' 1 a 11 anys poden trovar el seu espai per poder
              jugar i pasar una bona estona.

              Un nou món a la mesura dels nens i a gust dels pares, on mentre el menuts juguen els pares

              poden llegir una revista o xerrar amb els amics.