Principals clients > Instal·lacions
   
     - Instal·lacions:

     
Fontaneria, Sanejament, Baixa Tensió, Mitjà Tensió,  
     Ventilació, Climatització, Contraincendis, Aparells a
     Pressió i captació solar aigua calenta sanitaria.

     SECTORS DE TREBALL
PETROLIFERES Cepsa, Tamoil, Petrocat, Feixas Aulet.

INDUSTRIAL

Henkel, Grupo Agbar, TMB, Hoocker i Bayer.

COMERCIAL
Solmania, Mutuam, Hotel Axe i  Hotel Melià.

SERVEIS
CAP's, CEIP's, Escoles Bressols, Mercat, Piscines, Immobiliaries i GISA.

RESIDENCIAL

Promocions d'habitatges, vivendes unifimaliars i plurifamiliar.

ACTIVITATS RECREATIVES
Centres comercials i complexes cinematogràfics.