Projectes representatius
NAU INDUSTRIAL CARACAS (2008)
Ampliació i reforma de la nau industrial ubicada al carrer caracas de Barcelona de superfície 1.384 m2.

Amb col·laboració de X- Arquitectura.