Projectes representatius
CAP RIU MARINER (2006)



Ampliació i reforma del CAP Riu-Mariner ubicat al municipi de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, de superfície 1.444 m2.                              

Amb col·laboració de X- Arquitectura.