Projectes representatius
AMPLIACIÓ HOTEL AXEL (2003)

L'hotel Axel, es un clar referent de la nit barcelonesa, el gran èxit que ha assolit des que es va inaugurar, ha fet que s'hagi d'ampliar.

L'hotel passa de tenir 45 habitacions a tenir-ne 80, a part que s'ampliaran els serveis oferts als clients, instal·lant un gimnàs.

Amb col·laboració de X- Arquitectura, que està duent a terme l'ampliació de l'hotel.