FINAL PRIMERA FASE OBRES OFICINES CORPORATIVES ARAG
Abril 2013


Es finalitza les obres en els oficines corporatives ARAG. Amb una superficie total remodelada de 7.000 m2, distribuits en PB+6.

ARAG es la segona asseguradora de defensa juridica del món. En Espanya portan més de 75 anys fent posible la defensa de qualsevol persona davant dels seus drets. La oficina de Barcelona es la principal d' Espanya i es la que es renovarà actualment.